Home » Betaaldatum Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Wanneer uitbetaling in 2019?

Last update: 27-12-2018

Wanneer beide ouders werken is de kinderen naar de kinderopvang brengen een goede oplossing. Ook is de kinderopvang goed voor de ontwikkeling van het kind. Een dagje kinderopvang kost echter flink wat geld en om ouders en verzorgers daarin tegemoet te kopen is er de Kinderopvangtoeslag. De overheid vergoedt, afhankelijk van het inkomen van de ouders, iedere maand een deel van de kosten voor de kinderopvang. Vooral bij lagere inkomens krijg je een heel flink deel van de kosten terug. Kom meer te weten over Kinderopvangtoeslag en op welke datum het wordt uitbetaald. Verder is ook informatie opgenomen over hoe lang het duurt voordat het geld op de rekening staat, wie er allemaal recht hebben op Kinderopvangtoeslag en hoe je het aanvraagt.

Kinderopvangtoeslag

Om te hoge kosten voor kinderopvang te compenseren is de Kinderopvangtoeslag in het leven geroepen door de overheid. Een aanzienlijk deel van alle verzorgers en ouders kan aanspraak maken op deze vergoeding. Hierbij geldt dat hoe lager je inkomen is, hoe meer Kinderopvangtoeslag je in principe krijgt. Dankzij de Kinderopvangtoeslag kunnen ouders en verzorgers eenvoudiger het gezinsleven met hun werk combineren en geniet het kind een goede voorbereiding op de basisschool.

Betaaldatum 2019

De Kinderopvangtoeslag wordt 1x per maand uitbetaald. De uitbetaling werkt vooruit, dat wil zeggen dat je iedere maand geld ontvangt voor de daaropvolgende maand. De uitbetaling is telkens rond de 20e van iedere maand, maar nooit in de weekenden. Wanneer de 20e een dag in het weekend is, wordt de uitbetaling uitgesteld tot de maandag erna. Onderstaand volgt een overzicht van de uitbetaaldatums van de Kinderopvangtoeslag in 2019, uitgesplitst per maand:

 • Donderdag 20 december 2018 (dit is de uitbetaling voor de maand januari 2019)
 • Maandag 21 januari 2019
 • Woensdag 20 februari 2019
 • Woensdag 20 maart 2019
 • Dinsdag 23 april 2019
 • Maandag 20 mei 2019
 • Donderdag 20 juni 2019
 • Maandag 22 juli 2019
 • Dinsdag 20 augustus 2019
 • Vrijdag 20 september 2019
 • Maandag 21 oktober 2019
 • Woensdag 20 november 2019
 • Vrijdag 20 december 2019

Meteen op bankrekening

Geld overschrijven via een bank kost vaak een dag extra. De bank houd daarbij het geld 1 dag vast. Met de Kinderopvangtoeslag is dit echter niet het geval. De overheid heeft afspraken met de banken dat de uitbetaling nog op dezelfde dag plaatsvindt. Voor middernacht 24.00 uur heb je dus het geld daadwerkelijk op je bankrekening staan. Sommige banken, waaronder ING, verzorgen zelfs de overschrijving al voor 12.00 uur ’s middags.

Geld niet overgemaakt

Wanneer de Kinderopvangtoeslag niet is overgemaakt is dat natuurlijk niet prettig. Ga ten rade wat er eventueel fout is gegaan. Controleer bijvoorbeeld via Mijn Toeslagen of je nog wel recht had op de Kinderopvangtoeslag en of het ingevulde bankrekeningnummer wel klopt. Wanneer alles gewoon klopt en je hebt recht op de Kinderopvangtoeslag kan er contact worden opgenomen met de bank of de Belastingtelefoon (gratis via 0800-0543).

Bedragen Kinderopvangtoeslag

Per kind kan er voor maximaal 230 uur aan kinderopvang vergoeding worden verkregen. Het bedrag waarop je recht hebt wordt berekend aan de hand van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder Kinderopvangtoeslag je ontvangt. Overigens wordt de Kinderopvangtoeslag uitbetaald als een percentage van de kosten van de kinderopvang. De lagere inkomens krijgen per kind rond de 96% terug van de Belastingdienst. Voor het eerste kind ligt het percentage wat lager en voor de daaropvolgende kinderen wat hoger. Voor de topinkomens is de vergoeding 33,3% voor het eerste kind en 67,6% voor de erop volgende kinderen. Het gros van de Nederlandse bevolking heeft dus recht op een zeer aanzienlijke vergoeding. De modale inkomens krijgen bijvoorbeeld nog rond de 90% van de kosten van de kinderopvang vergoed. Een exacte berekening van het bedrag waarop je recht hebt kan je berekenen met de rekentool van de Belastingdienst.

Uitbetaling aan kinderopvang

Wanneer je recht hebt op kinderopvangtoeslag kan er ook voor gekozen om de toeslag te laten uitbetalen aan het kindcentrum of kinderopvang. Zij zullen de Kinderopvangtoeslag aftrekken van de totale kosten en dus een aanzienlijk lagere rekening naar de ouders of verzorgers sturen. Het voordeel aan deze werkwijze is dat het een stuk administratieve lasten bespaart voor de ouders of verzorgers.

Ontvang een melding

Wil je weten wanneer de betaling er weer aan komt? Meld je dan aan voor het ontvangen van een melding zodra de betaaldatum er weer aan komt: