AOW Pensioen 2020

Wanneer uitbetaling?

Last update: 18-12-2019

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft iedereen recht op AOW, oftewel het basispensioen. Dankzij AOW beschikt iedereen in Nederland over een basisinkomen waarmee de oude dag kan worden doorgebracht. AOW wordt eenmaal per maand uitbetaald en verder ontvangt iedereen nog een keer per jaar vakantiegeld. De datum waarop AOW wordt uitbetaald is vastgelegd en voor iedereen gelijk. Kom meer te weten over de AOW uitkering inclusief op welke datum en dag deze maandelijks wordt uitgekeerd in 2020, op welk moment de AOW op de bankrekening is bijgeschreven, het bedrag waarop je recht hebt, hoe je AOW aanvraagt en de geldende voorwaarden.

AOW Pensioenuitkering

De Algemene Ouderdomswet is bij velen beter bekend als AOW. Deze wet regelt onder andere de uitkering van het basispensioen. Het AOW Basispensioen is weggelegd voor iedere Nederlander die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. AOW blijf je ontvangen tot aan je overlijden. De organisatie die de uitbetaling van het AOW Pensioen verzorgt is de Sociale Verzekeringsbank. De AOW staat los van overige bij andere pensioenfondsen  opgebouwde pensioengelden. Met de AOW Pensioenuitkering zorgt de Nederlandse overheid ervoor dat iedereen een basisinkomen heeft waarmee de belangrijkste levensbenodigdheden kunnen worden betaald.

Betaaldatum 2020

Een keer per maand wordt de AOW pensioenuitkering uitbetaald. Dit gebeurt telkens op vaststaande datums, telkens tussen de 21e en 24e van de maand. De uitbetaling vindt nooit plaats in het weekend. De uitbetaaldatums van de AOW Pensioenuitkering in 2020 zal op de volgende datums plaatsvinden:

 • Donderdag 23 januari 2020
 • Maandag 24 februari 2020
 • Maandag 23 maart 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Woensdag 20 mei 2020 (deze maand inclusief vakantiegeld)
 • Dinsdag 23 juni 2020
 • Donderdag 23 juli 2020
 • Maandag 24 augustus 2020
 • Woensdag 23 september 2020
 • Vrijdag 22 oktober 2020
 • Maandag 23 november 2020
 • Maandag 21 december 2020

 

De genoemde datums gaan alleen over de betaaldatum van de AOW pensioenuitkering. Overige pensioenfondsen van privé opgebouwde pensioengelden kunnen andere betaaldatums hanteren.

Direct op bankrekening

Omdat de AOW pensioenuitkering voor veel mensen het hoofdinkomen vormt heeft SVB afspraken gemaakt met alle banken over hoe lang het mag duren voordat het geld ook echt op de bankrekening staat van de ontvanger. Dankzij deze afspraken staat het geld gegarandeerd nog dezelfde dag (voor middernacht) op de bankrekening en wordt het geld dus niet één of meerdere werkdagen vastgehouden door de bank. Alleen wanneer je in het buitenland woont kan de uitbetaling enkele dagen later pas plaatsvinden.

Recht op AOW

Recht op AOW heb je wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt tot aan de dood. Je ontvangt automatisch zes maanden voor het bereiken van deze datum een brief met informatie over het aanvragen van AOW. De leeftijd wordt echter steeds hoger vanwege de langere gemiddelde levensduur van mensen. Voorheen was de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar, maar deze wordt nu opgebouwd naar 67 jaar. De overheid zal straks iedere vijf jaar opnieuw de leeftijd vaststellen waarbij gelet zal worden op wat dan de gemiddelde levensverwachting is.

Bedrag AOW

Er wordt gewerkt met redelijk uniforme bedragen als het gaat over het AOW bedrag waar je recht op hebt. Factoren die invloed hebben op de hoogte van de AOW uitkering zijn onder andere:

 • Ben je alleenstaand of samenwonend/getrouwd?
 • Heeft je partner ook al recht op AOW?
 • Wel of geen toeslag?

Vakantiegeld

Net zoals in loondienst bouw je ieder maand vakantiegeld op, welke eenmaal per jaar wordt uitbetaald. De hoogte van het vakantiegeld is afgestemd op het minimumloon. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de maand mei, samen met de normale uitbetaling van het AOW pensioen.

Weten wanneer de uitbetaling komt?

Meld je dan aan via deze button en we sturen voortaan een berichtje vlak voordat de betaling gaat plaatsvinden: