Betaaldatum Eindejaarsuitkering

Last update: 20-02-2020

Iedere maand is het weer een lekker moment als het salaris wordt uitbetaald. Voor miljoenen Nederlanders is de decembermaand extra prettig want dan volgt de eindejaarsuitkering of de 13e maand. Dat is een fijne meevaller zo rond de dure feestdagen. Maar wie krijgt er allemaal een eindejaarsuitkering of 13e maand? En op welke datum in 2020 volgt de uitbetaling? En klopt het dat je een groot deel moet afstaan aan de Belastingdienst?

Eindejaarsuitkering

Een eindejaarsuitkering is, zoals de naam al aangeeft, een extra uitbetaling aan het einde van het jaar. De eindejaarsuitkering is een extra arbeidsvoorwaarde waarbij je bijvoorbeeld tussen de vier en acht procent van het bruto jaarsalaris krijgt uitbetaald. Het kan ook zijn dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd. Het is enigszins vergelijkbaar met het vakantiegeld dat werknemers krijgen in het voorjaar.

Dertiende maand

Velen zijn juist weer bekend met de term dertiende maand. Dit is de benaming voor een extra maandsalaris aan het einde van het jaar. Waar je normaal 12 maandsalarissen krijgt, iedere maand één salaris, volgt in december nog een extra maandsalaris. Dit is dan dus het 13e maandsalaris.

Datum uitbetaling 2020

De uitbetaling van de eindejaarsuitkering en 13e maand is bijna altijd gelijktijdig met de uitkering van het normale salaris van december. De uitbetaling van salaris is per bedrijf of instelling anders, maar meestal is dit ergens tussen 20 en 24 december 2020.

Heb je recht op extra salaris?

Het recht op een eindejaarsuitkering of 13e maand is niet per wet vastgelegd. Of je recht hebt op een eindejaarsuitkering of 13e maand kan blijken uit diverse stukken. Soms wordt het vastgelegd in het arbeidscontract dat je hebt afgesloten of is het vermeld in bedrijfsregelingen. In diverse sectoren is het in de cao vastgelegd. Als het niet standaard tot het arbeidspakket hoort, zijn de contractonderhandelingen het moment om afspraken over een eindejaarsuitkering of 13e maand te maken.

Dure feestdagen

De reden dat de eindejaarsuitkering en 13e maand zo geliefd zijn komt doordat ze worden uitbetaald in de periode van de feestdagen. Iedereen weet hoe duur deze periode van het jaar is en extra salaris komt vooral dan goed van pas. Veel mensen gebruiken het extra salaris dan ook voor bijvoorbeeld Kerstcadeaus, uitjes tijdens de Kerstvakantie of een wintersportvakantie.

Belasting betalen

Uiteraard moet er ook belasting worden betaald over de eindejaarsuitkering en de 13e maand. Over iedere vorm van inkomsten en salaris moet immers belasting worden betaald. Een veelgehoorde klacht over de eindejaarsuitkering en 13e maand is dat er netto zo weinig van overblijft. Hoe zit dit eigenlijk en klopt dit gevoel? De reden dat mensen het gevoel hebben zoveel belasting te moeten betalen komt doordat het bovenop je normale jaarinkomsten komt. Je normale salaris zit nog een heel deel in de belastingvrije voet en in de laagste belastingschijf. Afhankelijk van je inkomen valt de eindejaarsuitkering of 13e maand in zijn geheel in de hoogste belastingschijf waar je persoonlijk in zit. De belastingvrije voet of lagere schijven beïnvloeden daarom dit extra salaris niet of in mindere mate. Het kan ook voorkomen dat de eindejaaruitkering of 13e maand in een hogere belastingschijf vallen omdat je met je normale salaris al bijna op de grens zat. Kortom, je betaalt inderdaad veel belasting over de eindejaarsuitkering en 13e maand, maar niet meer belasting dan wanneer je meer gewoon salaris zou krijgen. Het is dus niet zo dat je extra veel belasting moet betalen, het is gewoon de belastingschijf waar je in zit.