Home » Betaaldatum Kinderbijslag

Kinderbijslag 2019

Betaaldatum en bedrag

Last update: 27-12-2018

Mensen met kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen eenmaal per kwartaal een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid, oftewel Kinderbijslag. Hoe ouder de kinderen worden, hoe hoger het bedrag dat ieder kwartaal wordt uitgekeerd. Kinderbijslag wordt op vaststaande datums uitbetaald. Kom alles te weten over Kinderbijslag 2019, onder meer wat de uitbetaaldatums zijn, de datum dat Kinderbijslag is bijgeschreven op de bankrekening, de hoogte van de Kinderbijslag per kind, wanneer je de eerste maal Kinderbijslag ontvangt en wanneer je hogere Kinderbijslag krijgt.

Kinderbijslag

Het opvoeden van kinderen kost flink wat geld. De overheid komt hier een stuk in tegemoet middels het verstrekken van Kinderbijslag. Iedere drie maanden betaalt de Sociale Verzekeringsbank de Kinderbijslag via een automatische bijschrijving op de bankrekening. Kinderbijslag is er voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar oud en wordt uitgekeerd aan de ouders of verzorgers van het kind. Het bedrag dat ieder kwartaal wordt overschreven is per kind. Ouders of verzorgers met meerdere kinderen ontvangen dus ook meerdere malen Kinderbijslag.

Betaaldatum 2019

Kinderbijslag wordt op vaste datums overgemaakt naar de rechthebbenden. De uitbetaling vindt overigens pas plaats na afloop van het kwartaal. De Kinderbijslag voor bijvoorbeeld kwartaal 2 (april, mei en juni) wordt pas uitbetaald in de maand juli. De betaaldatums van de Kinderbijslag zijn in 2019 als volgt:

 • Kwartaal 4 van 2018: woensdag 2 januari 2019
 • Kwartaal 1 van 2019: maandag 1 april 2019
 • Kwartaal 2 van 2019: maandag 1 juli 2019
 • Kwartaal 3 van 2019: dinsdag 1 oktober 2019
 • Kwartaal 4 van 2019: week 1 van januari 2020

Datum geld op bankrekening

Het is een bekend verschijnsel dat bij overschrijvingen het geld één dag of langer wordt vastgehouden door de banken. In het geval van Kinderbijslag is dit niet het geval, want dankzij door de Sociale Verzekeringsbank gemaakte afspraken staat het geld dezelfde dag nog op je rekening. Iedere bank kan nog wel zelf het tijdstip van overschrijving bepalen, maar voor 24.00 uur ’s nachts moet het geld zijn bijgeschreven. Je kunt dus over de Kinderbijslag beschikken op dezelfde datums als in het bovenstaande overzicht met de betaaldatums van 2019.

Bedrag Kinderbijslag 2019

De bedragen voor de Kinderbijslag worden hoger naarmate het kind ouder wordt. Het laten opgroeien van oudere kinderen is namelijk duurder dan voor de jongere kinderen. De bedragen van de Kinderbijslag 2019 zijn per kwartaal als volgt:

 • € 202,23 per kwartaal voor kinderen van de leeftijd 0, 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
 • 245,57 per kwartaal voor kinderen van de leeftijd 6, 7, 8, 9, 10 of 11 jaar
 • 288,90 per kwartaal voor kinderen van de leeftijd 12, 13, 14, 15, 16 of 17 jaar.

Meerdere kinderen

Kinderbijslag wordt uitbetaald per kind. Wanneer je dus meerdere kinderen hebt, ontvang je ook meerdere keren het vastgesteld bedrag. Onderstaand volgen enkele rekenvoorbeelden van het bedrag dat je aan Kinderbijslag ontvangt in 2019:

 • Voorbeeld 1 (kind 3 jaar): ieder kwartaal wordt er € 202,23 uitbetaald
 • Voorbeeld 2 (kinderen 6 en 7 jaar): ieder kwartaal wordt er € 245,57 + € 245,57 uitbetaald
 • Voorbeeld 3 (kinderen van 5, 8, 8, 12 en 18 jaar): ieder kwartaal wordt er € 202,23 + 245,57 + € 245,57 + € 288,90 + € 0,- uitbetaald.

Geen Kinderbijslag ontvangen

De overschrijving van Kinderbijslag gaat volledig automatisch. Wanneer je geen Kinderbijslag hebt ontvangen kunnen er meerdere oorzaken zijn. Wellicht is het recht op Kinderbijslag vervallen omdat het kind 18 jaar is geworden. Als de Kinderbijslag niet is uitbetaald ondanks dat er wel recht op is kan er contact worden opgenomen met de SVB of met de bank.

Eerste keer Kinderbijslag

Veel ouders zijn verrast dat ze niet direct na de geboorte Kinderbijslag op de rekening krijgen bijgeschreven. Dit komt omdat de Kinderbijslag pas na afloop van een kwartaal wordt uitbetaald. Daar komt nog bij dat pasgeborenen pas recht hebben op Kinderbijslag vanaf de eerste dag van een nieuw kwartaal. Enkele voorbeelden van hoe dit werkt:

 • Geboortedatum 17 november: deze datum is in kwartaal 4, maar op de eerste dag van kwartaal 4 (1 oktober) was het kind nog niet geboren. Eerste volledige kwartaal is kwartaal 1 (januari, februari, maart). Uitbetaling volgt in eerste week april.
 • Geboortedatum 1 januari: deze datum is in kwartaal 1 en het kind is geboren op de eerste dag van dit kwartaal. Het eerste volledige kwartaal is dus kwartaal 1 (januari, februari, maart). Uitbetaling volgt in eerste week april.
 • Geboortedatum 15 januari: deze datum is in kwartaal 1, maar op de eerste dag van kwartaal 1 (1 januari) was het kind nog niet geboren. eerste volledige kwartaal is kwartaal 2 (april, mei, juni). Uitbetaling volgt in eerste week juli.

Wanneer hogere Kinderbijslag?

Zoals eerder vermeld wordt het bedrag voor de Kinderbijslag verhoogd wanneer kinderen 6 of 12 jaar zijn geworden. De eerste keer dat het bedrag voor de Kinderbijslag wordt verhoogd werkt volgens hetzelfde principe als de datum dat je voor de eerste maal Kinderbijslag ontvangt. Het hogere bedrag gaat dus gelden vanaf het kwartaal dat het kind de hogere leeftijd heeft bereikt op de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Een kind dat dus op 15 juli 6 jaar oud wordt, begint voor het eerst een nieuw kwartaal als zesjarige op 1 oktober (kwartaal 4). De uitbetaling van kwartaal 4 vind plaats in de eerste week van januari. De verjaardag is dus al op 15 juli, maar je ziet het pas terug in het kwartaalbedrag in de eerste week van januari.

Melding betaaldatum

Ontvang je graag een berichtje kort voordat het de betaaldatum is? Meld je dan aan via: