Uitbetaling UWV 2020

Betaaldatums per maand

Last update: 18-12-2019

UWV is het instituut dat in Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen zoals WAO, WIA, WW, Wajong, Wazo en de Ziektewet verzorgd. Een belangrijk kenmerk van deze verzekeringen zijn de maandelijkse uitkeringen die voor miljoenen mensen hun hoofdinkomen vormen. Het is daarom ook belangrijk om te weten op welke datum UWV de uitkeringen iedere maand uitbetaald. En wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald. Kom alles te weten over de betaaldatums die UWV hanteert in 2020 voor WW, WIA, WAZ, Wajong en WAO. En kom te weten op welke datum het geld vervolgens op je bankrekening staat.

UWV Uitkeringen

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De organisatie is aangewezen om de uitvoering van deze verzekeringen te verzorgen. Een van de taken is de maandelijkse uitbetaling van uitkeringen. UWV keert bijvoorbeeld de WAO, WIA, WW, Wajong, Wazo en de Ziektewet uit. Dit zijn grotendeels uitkeringen voor mensen die niet kunnen werken, bijvoorbeeld door ziekte of door ouderdom.

Betaaldatum 2020 WIA, WAZ, WAO en Wajong

De UWV uitkeringen WIA, WAZ, WAO en Wajong worden eenmaal per maand uitbetaald op vaststaande datums. De uitbetaling is altijd op een doordeweekse dag tussen de 20e en 23e van de maand. Onderstaand volgt het overzicht van de betaaldatums van UWV in 2020:

 • donderdag 23 januari 2020
 • vrijdag 21 februari 2020
 • maandag 23 maart 2020
 • donderdag 23 april 2020
 • vrijdag 22 mei 2020 (vakantiegeld)
 • dinsdag 23 juni 2020
 • donderdag 23 juli 2020
 • vrijdag 21 augustus 2020
 • woensdag 23 september 2020
 • vrijdag 23 oktober 2020
 • maandag 23 november 2020
 • dinsdag 15 december 2020

Betaaldatum 2020 WW

De uitbetaling van de WW hangt in belangrijke mate af van de startdatum van de WW-uitkering. Wie vanaf 1 juli 2015 WW krijgt ontvangt het geld binnen tien werkdagen na ontvangst van het formulier ‘Inkomstenopgave’. Er volgt alleen uitbetaling wanneer UWV het formulier ontvangt. Voor langer lopende WW uitkeringen (voor 1 juli 2015) geldt dat de uitkering op een vaste datum volgt, te weten iedere vier weken. Dit betekent dus dat je niet iedere maand de WW op een vaste datum ontvangt, maar volgens een cyclus van 4 weken. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de maand mei.

Betaaldatum 2020 Ziektewet

De uitbetaling van de Ziektewet verloopt anders. In het geval van de Ziektewet volgt de uitbetaling één keer per week achteraf. Wanneer er is afgesproken dat de uitbetaling via de werkgever verloopt krijg je geen bijschrijving van UWV, maar gewoon loon van je werkgever. UWV maakt daarbij de uitkering rechtstreeks over aan de werkgever. In het geval van ziekte tijdens een WW-uitkering (vanaf 1 juli 2015) volgt de uitkering maandelijks. Vakantiegeld wordt maandelijks uitbetaald als onderdeel van de uitkering.

Datum op bankrekening

De bovenstaande uitbetaaldatums zijn de datums dat het geld wordt overgemaakt door UWV. Er zijn geen afspraken gemaakt met de banken over het direct storten van het geld op de bankrekeningen van de ontvangers. Hierdoor kan er enige vertraging zitten tussen de uitbetaling en het moment dat je over het geld kunt beschikken. Meestal zit er één werkdag verschil tussen, maar het kan oplopen tot maximaal drie werkdagen.

UWV uitkering niet ontvangen?

Mocht je na drie werkdagen nog geen geld hebben ontvangen is het verstandig even te controleren of je nog wel recht hebt op de uitkering. Misschien is er iets veranderd in je situatie waardoor het recht is vervallen. Ook kan het zijn, bij bijvoorbeeld een nieuwe uitkering, dat UWV je aanvraag nog in behandeling heeft. Wanneer alles klopt, maar je toch geen geld hebt ontvangen, kan er contact worden gelegd met UWV.

Toeslagen

Wanneer je recht hebt op een toeslag van UWV dan wordt deze tegelijk met de uitkering uitbetaald. Wanneer je geen uitkering van UWV hebt, maar wel recht hebt op een toeslag dan wordt deze toeslag wekelijks uitbetaald. Indien er afspraken zijn met een eventuele werkgever volgt de uitbetaling van de toeslag tegelijk met de uitbetaling van het salaris.

Vakantiegeld

Als je een uitkering hebt volgens WW, WIA, WAZ, WAO of Wajong heb je ook recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt maandelijks opgebouwd en ineens uitgekeerd in de maand mei. Het vakantiegeld wordt tegelijk uitbetaald met de normale uitkering. Ook met de Ziektewet heb je recht op vakantiegeld, maar in dat geval wordt het vakantiegeld maandelijks al uitgekeerd samen met de uitkering.

Melding ontvangen

Meld je aan via onderstaande button en we sturen een melding per e-mail zodra de betaling er weer aan komt: