Vakantiegeld

Betaaldatum 2020

Last update: 24-08-2019

Ieder persoon in Nederland met een arbeidsovereenkomst heeft recht op vakantiegeld. Overigens is deze naam niet helemaal correct, het heet officieel vakantiebijslag. Vakantiegeld is in totaal goed voor 8% van het brutosalaris en dus een welkome financiële opkikker voor miljoenen mensen. Benieuwd wanneer het vakantiegeld wordt uitgekeerd in 2020 en hoeveel geld je ongeveer zult krijgen? Onderstaand zochten we het uit.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

De wetgeving schrijft voor dat je minimaal 8 procent van het brutoloon aan vakantiegeld krijgt. Dit betekent dus dat je over een heel jaar bijna één extra bruto maandloon krijgt uitbetaald. Het brutoloon bestaat naast het salaris ook uit onder andere gevarengeld, prestatietoeslagen, provisies en andere tegemoetkomingen .  Zaken zoals een eventuele dertiende maand, winstuitkering, jubileumuitkering of onkostenvergoeding valt niet onder het brutoloon. In het geval van overwerken hangt het af van of dit in het contract is opgenomen of niet. In sommige cao’s is een hoger percentage dan 8% vastgelegd.

Betaaldatum vakantiegeld 2020

Er is geen vaste betaaldatum voor vakantiegeld, maar het moet tenminste eenmaal per jaar worden uitgekeerd. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in de maanden mei of juni (30 juni is de uiterste datum, hierna kan de werknemer een verhoging van maximaal 50% bedingen!). Meestal vindt de uitbetaling plaats samen met de betaling van het salaris van die maanden. De eerstvolgende betaling van het vakantiegeld vindt dus plaats in mei 2020 of juni 2020.

Maandelijkse uitkering

Soms is de cao geregeld dat indien een werknemer dit wenst er ook maandelijkse uitkering van het vakantiegeld plaatsvindt. Elke maand ontvang je dan tenminste 8% van je bruto maandsalaris.

Belasting betalen

Vakantiegeld wordt gezien als loon en daarover moet dan ook loonheffing worden betaald. Vanwege de belastingschijven komt het vakantiegeld al snel in een hogere schijf met bijbehorende hogere belasting.

Ook rond deze tijd: belastingteruggave

Behalve het vakantiegeld staat de zomerperiode ook in het teken van de uitbetaling van de belastingteruggave. Tenminste, als je daar recht op hebt.