Home » Betaaldatum Zorgtoeslag

Zorgtoeslag 2019

Betaaldatum en bedrag

Last update: 27-12-2018

Om in de zorgkosten tegemoet te komen van mensen met lagere inkomens keert de overheid zorgtoeslag uit. Deze financiële compensatie zorgt ervoor dat ook voor de lagere inkomens de zorgkosten betaalbaar blijven. Niet iedereen heeft recht op zorgtoeslag en het bedrag dat je ontvangt kan variëren. Zorgtoeslag wordt eenmaal per maand uitbetaald en in sommige gevallen één keer per jaar. Kom meer te weten over zorgtoeslag, de betaaldatums in 2019, het moment dat het geld op je rekening staat, het bedrag waarop je recht hebt, hoe je zorgtoeslag moet aanvragen en welke andere regels er gelden rondom zorgtoeslag.

Zorgtoeslag

Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld. Om het zorgsysteem betaalbaar te houden betaalt iedereen ouder dan 18 jaar voor een zorgverzekering. Voor lagere inkomensgroepen zijn deze kosten iedere maand een flinke hap uit het budget. Om mensen tegemoet te komen in de zorgkosten is er de zorgtoeslag. Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld een lager inkomen, heb je recht op een maandelijkse financiële vergoeding; de zorgtoeslag.

Betaaldatum 2019

De overheid maakt de zorgtoeslag iedere maand over op vastgestelde datums. De uitbetaling gaat vooruit, dat wil zeggen dat je de maand ervoor al de zorgtoeslag krijgt uitbetaald (eind juni krijg je dus al de zorgtoeslag voor de maand juli). Telkens vindt de uitbetaling plaats rond de 20e van de maand. Wanneer de 20e in het weekend valt volgt de uitbetaling op de maandag erna. De betaaldatums voor 2019 zijn:

 • Donderdag 20 december 2018 (dit is de uitbetaling voor de maand januari 2019)
 • Maandag 21 januari 2019
 • Woensdag 20 februari 2019
 • Woensdag 20 maart 2019
 • Dinsdag 23 april 2019
 • Maandag 20 mei 2019
 • Donderdag 20 juni 2019
 • Maandag 22 juli 2019
 • Dinsdag 20 augustus 2019
 • Vrijdag 20 september 2019
 • Maandag 21 oktober 2019
 • Woensdag 20 november 2019
 • Vrijdag 20 december 2019

Datum geld op bankrekening

Een betaaldatum zegt niet alles, want vaak zit er enige vertraging tussen de uitbetaling en het moment dat het geld op je rekening staat. In het geval van zorgtoeslag is dat echter niet het geval dankzij afspraken van de overheid met de banken. De afspraak is namelijk zo dat het geld van de zorgtoeslag nog dezelfde dag op de bankrekening staat. Je hebt het geld dus voor middernacht (24.00 uur) zeker op je rekening staan. In het geval van ING wordt zelfs 12.00 uur als tijdstip aangehouden.

Zorgtoeslag niet ontvangen

Mocht het toch zo zijn dat je het geld niet op je rekening hebt staan voor middernacht, dan is er mogelijk wat fout gegaan. Controleer eerst of je nog wel recht hebt op zorgtoeslag, want het kan zo zijn dat het recht is vervallen. Of is het maandbedrag zo laag dat je de zorgtoeslag eenmaal per jaar krijgt uitbetaald? Via Mijn Toeslagen is een overzicht met uitbetalingen in te zien. Controleer ook direct even of het bankrekeningnummer dat je hebt opgegeven wel klopt. Tenslotte is er nog de optie om te bellen met het gratis telefoonnummer 0800-0543 (Belastingtelefoon).

Wie heeft recht op zorgtoeslag?

Zoals gezegd heeft niet iedereen recht op zorgtoeslag. Het is dan ook een inkomensafhankelijke toeslag waardoor mensen met een te hoog inkomen er geen gebruik van mogen maken. Behalve het inkomen speelt ook het vermogen dat je hebt een rol. Mensen met een flink eigen vermogen maken ook geen aanspraak op zorgtoeslag. In de bepaling of je recht hebt op zorgtoeslag is het ook van belang of je een toeslagpartner hebt.

Kinderen geen zorgtoeslag

Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Hierdoor kunnen kinderen ook geen zorgtoeslag aanvragen.

Bedrag zorgtoeslag

Het geldbedrag dat je in 2019 aan zorgtoeslag ontvangt is afhankelijk van of je een toeslagpartner hebt. Als alleenstaande ligt het bedrag van de zorgtoeslag tussen de € 2 en € 99 per maand. Met toeslagpartner ligt dit bedrag tussen de € 6 en € 192 per maand. Het bedrag is inkomens- en vermogensafhankelijk. Om te bepalen of je recht hebt op zorgtoeslag en hoe hoog dit bedrag is kan je gebruik maken van de rekentool op de toeslagenpagina van de Belastingdienst.

Aanvragen zorgtoeslag

Zorgtoeslag kan worden aangevraagd via Mijn Toeslagen middels DigiD. Hiervoor moeten enkele vragen worden beantwoord over inkomen, vermogen en persoonlijke situatie.

Jaarlijkse uitbetaling

Niet iedereen krijgt maandelijks uitbetaald. Wanneer de toeslag lager is dan € 60,- per jaar dan krijg je het bedrag in 1x uitbetaald. Ook als je met terugwerkende kracht de zorgtoeslag aanvraagt krijg je het gemiste bedrag ineens uitbetaald. Bedraagt de zorgtoeslag minder dan € 24? In dat geval wordt het geld niet uitgekeerd.

Melding ontvangen voor betaling

Weet iedere maand wanneer de betaling eraan komt door je aan te melden via: