Belastingteruggave

Waarom de belastingteruggave soms tegenvalt

Last update: 27-01-2020

Ieder jaar dienen miljoenen Nederlanders hun belastingaangifte in. Een groot deel krijgt vervolgens geld terug wat natuurlijk een mooie financiële meevaller is. Toch valt de belastingteruggave soms tegen. Wat zijn de redenen van een tegenvallende belastingteruggave? En is hier nog iets aan te doen?

Aftrekposten

Alles valt of staat bij de aftrekposten waarvan je gebruik mag maken. Helaas is er een tendens waarbij het aantal beschikbare aftrekposten steeds verder terugloopt, de overheid staat voor een minder genereus belastingstelsel. Als een aftrekpost waarvan je altijd gebruik maakte wegvalt kan dit ineens gevolgen hebben waardoor je moet bijbetalen in plaats van geld ontvangen. Een bekend voorbeeld zijn de zorgkosten die steeds verder versoberd worden.

Hypotheekrenteaftrek versoberd

Een van de meest tastbare beperkingen van de aftrekposten is de hypotheekrenteaftrek. De overheid schroeft deze aftrekpost stelselmatig terug waardoor op den duur iedereen beperkter de hypotheeklasten kan aftrekken. Ook lagere rentestanden zorgen voor een lagere hypotheekrenteaftrek.

Inkomenswijzigingen

Je inkomsten (of loon) zijn voor bijna iedereen de belangrijkste factor bij de belatingaangifte. Wijzigingen in je inkomen hebben daarom een groot gevolg voor het eindresultaat. Misschien ben je wel meer gaan verdienen waardoor je ook meer belasting moet betalen.

Algemene heffingskorting omlaag

De algemene heffingskorting wordt afgebouwd en zal in 2024 zelfs geheel ophouden te bestaan. Doordat de belastingkorting wordt teruggeschroefd merk je dit natuurlijk ook aan je belastingteruggave.

Bonus ontvangen?

Een bonus of eenmalige uitkering is lekker meegenomen! Maar deze heeft natuurlijk wel gevolgen voor de belastingaangifte. In veel gevallen is de voorlopige teruggave misschien te hoog geweest waardoor je op een later moment dit zult moeten betalen.

Eerste keer pensioen?

Mensen die met pensioen gaan lopen het gevaar dat ze ineens moeten bijbetalen terwijl ze voorheen altijd geld terugkregen. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de uitkeringen van het pensioenfonds waarover belasting moet worden betaald.

Heeft de overheid een fout gemaakt?

De belastingaangifte wordt tegenwoordig al zover als mogelijk ingevuld door de overheid. Ga er niet klakkeloos vanuit dat deze gegevens kloppen! Indien de overheid een fout heeft gemaakt kan dit grote gevolgen hebben voor je eventuele belastingteruggave. Loop de aangifte dus goed na en controleer deze. Vergeet ook niet dat je zelf verantwoordelijk bent voor het gebruik maken van aftrekposten, de overheid zal dit niet voor jou regelen.

Is er wat aan te doen?

Niet altijd is er wat te doen aan een tegenvallend eindresultaat, het kan nu eenmaal zo zijn dat je gewoonweg belasting moet bijbetalen. Maar in heel veel gevallen is er dus nog wel wat aan te doen. Bekijk onze 10 tips voor het terugkrijgen van meer belastinggeld: