Belastingteruggave

10 tips voor hogere belastingteruggave

Last update: 27-01-2020

Ieder jaar dient Nederland massaal haar belastingaangifte in en wordt de rekening met de Belastingdienst als het ware vereffend. In veel gevallen krijgen mensen zelfs geld terug van de Belastingdienst, denk maar aan de hypotheekrenteaftrek waardoor mensen duizenden euro’s terugkrijgen. Maar wist je dat veel mensen niet het optimale resultaat behalen en dus geld laten liggen bijvoorbeeld omdat ze niet op de hoogte waren van aftrekposten? Het benutten van alle eventuele aftrekposten is een eigen verantwoordelijkheid. De overheid helpt hier in principe niet bij, je zult dus zelfs in de gaten moeten houden of je de aangifte correct indient en geen geld laat liggen.

Tip 1: Controleer de aangifte goed

De overheid (Belastingdienst) vult ieder jaar alvast de aangifte gedeeltelijk in op basis van resultaten van voorgaande jaren en schattingen. De ingevulde bedragen zouden dus zomaar niet kunnen kloppen! Controleer dus ieder jaar ten eerste of wat er vooraf is ingevuld ook correct is.

Tip 2: Maak gebruik van je fiscale partner

Het hebben van een fiscale partner (o.a. trouwen en samenwonen is al voldoende!) is een van de meest gunstige omstandigheden voor de hoeveelheid belasting die je moet betalen. Dankzij een fiscale partner is het mogelijk om bepaalde posten slim te verdelen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Gebruik hiervoor het verdeelscherm.

Tip 3: Benut de aanslaggrens van € 45

De Belastingdienst int geen bedragen die tussen de € 0 en € 45 liggen, dit omdat de administratieve handelingen niet opwegen tegen het financiële gewin. Het is dus handig om wanneer je een fiscale partner hebt de posten zodanig te verschuiven dat deze zo dicht mogelijk richting de € 45 gaan. Hierdoor betaalt de ene persoon minder belasting en bij de ander wordt de belasting (die gestegen is) kwijtgescholden.

Tip 4: middel je inkomsten

Wanneer je de laatste jaren sterk schommelende inkomsten hebt gehad betaal je het ene jaar veel meer belasting dan in het andere jaar. Door te middelen smeer je de inkomsten uit over meerdere jaren en betaal je meestal minder belasting. Let op, je zult zelf een verzoek tot middeling moeten indienen. Het middelen kan ook een oplossing zijn om bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van onbetaald verlof uit te smeren.

Tip 5: pak je aangiften van voorgaande jaren erbij

Je kent het wel; je verdient net iets teveel of te weinig om aanspraak te maken op een bepaalde aftrekpost. Maak van deze ervaring gebruik in de jaren erna. Stuur bepaalde zaken zo aan dat je wel recht op aftrekposten en laat dus geen geld liggen. Vaak kan het helpen je oude aangiften erbij te pakken en te controleren waar je toen wel/niet aftrekposten wist te verzilveren.

Tip 6: klopt de WOZ waarde?

Aan de WOZ-waarde van een woning zijn veel zaken gekoppeld. Ook tijdens de belastingaangifte is de WOZ-waarde van belang. De Belastingdienst neemt de WOZ-waarde over van de gemeente. Als je bezwaar hebt aangetekend tegen de vastgestelde WOZ-waarde kan deze veranderd zijn. Controleer of de WOZ-waarde in de aangifte reeds is aangepast.

Tip 7: rond bedragen af

Je belastingaangifte gaat in hele euro’s. Je mag de afronding in je eigen voordeel doen, dus bijvoorbeeld afronden naar boven of naar beneden op hele euro’s. Zorg dus dat je aftrekposten naar boven afrondt en vermogen of loon naar beneden.

Tip 8: schakel hulp in

Het benutten van alle aftrekposten is niet altijd eenvoudig. Als het te lastig is kan het zeer verstandig zijn om een belastingadviseur in te schakelen. Hij of zij weet van de hoed en de rand en is in staat om, netjes volgens de regels, een optimaal resultaat te behalen waarbij je zoveel mogelijk geld terugkrijgt van de belasting.

Tip 9: je bent niet altijd te laat!

Komen bovenstaande tips te laat en heb je de belastingaangifte al ingediend? Wist je dat je deze nog kunt aanpassen achteraf? In de meeste gevallen kan je de aangifte dus gewoon corrigeren waarna je het geld krijgt waar je recht op hebt.

Tip 10: benut alle aftrekposten

Controleer ieder jaar weer goed welke aftrekposten er zijn. Vaak worden aftrekposten die voor bijna iedereen van toepassing zijn simpelweg vergeten. Enkele minder bekende, maar daardoor niet minder interessante, aftrekposten zijn:

  • Goede doelen met een ANBI-Status kunnen interessant zijn. Als je geld hebt gegeven aan dergelijke goede doelen mag je de giften aftrekken van de belasting met een maximum van 1% van je inkomen
  • In Nederland worden veel zorgkosten gedekt via de zorgverzekering. Overige zorgkosten zijn vaak ook als aftrekpost op te voeren. Controleer dus ieder jaar goed of zorgkosten die niet zijn gedekt via de zorgverzekering mogelijk aftrekbaar zijn van de belasting.
  • Om leren te stimuleren zijn studiekosten ook aftrekbaar van de belasting. Deze vlieger gaat wel alleen op als je geen studiefinanciering hebt ontvangen.
  • Reiskosten voor het forenzen met het openbaar vervoer is deels aftrekbaar
  • Ben je net gestart of gestopt met werken, bijvoorbeeld vanwege het bereiken van de AOW leeftijd? Denk dan aan de heffingskortingen
  • Indien je een bijbaan naast de studie hebt is dit vaak fiscaal aantrekkelijk
  • Wanneer je maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond en daarbij uitkering of salaris hebt ontvangen kan je ook je voordeel doen
  • Als je partneralimentatie betaalt is dit bedrag aftrekbaar van de belasting
  • Onderhoudskosten van een monumentaal pand zijn grotendeels aftrekbaar mits het pand is aangemerkt als Rijksmonument
  • Er zijn nog veel meer aftrekposten, je vindt ze op de website van de Belastingdienst.